Network Marketing Bağlılık ve Tutarlılık İlişkisi

2021-12-04T16:14:50+03:00

NETWORK MARKETING BAĞLILIK VE TUTARLILIK İLİŞKİSİ Network Marketing, duygulara hitap etme sanatıdır. Pek çok zaman sadece coşkulu ve inançlı davranarak, ne anlattığımızdan bağımsız olarak, muhatabın duygularına hitap etmek mümkün olabiliyor. Oysa bazı kişilerin anlatımlarında ne kadar detaylar vermiş olmasına ve konuya en ince ayrıntılara bile hâkim olmalarına rağmen başarısız oldukları da görülebiliyor. Demek ki ne anlatıldığından ziyade nasıl anlatıldığı daha da önemli. Nasıl Anlatılmalı? Peki, bu konuda somut bazı örnekler vererek konunun daha iyi anlaşılması nasıl sağlanabilir? Sadece coşkulu, inançlı ve heyecanlı anlatım, başarı için yeterli olabilir mi? Bu soruya cevabımız hem evet, hem de hayır olacaktır. Coşkulu, inançlı ve [...]