Network Marketing’de Silsile ve Hiyerarşi…

Network marketing, patronsuz ve herkesin öncelikle kendinden sorumlu olduğu bir iş modeli. Pek çok kişi network marketing işinin bu yönünü çok sever. Çünkü bilinir ki bu işi yapan herkes, kendi performansı ve çalışma azmi çerçevesinde hak ettiği her güzelliğe kavuşacaktır.

Bununla beraber network marketing bir organizasyon kurma, takımla birlikte çalışma ve başarıya birlikte ulaşma gibi kavramları da içermektedir.

İlkel toplumlardan itibaren insanların toplu olarak yaşadığı her an, herhangi bir iş yapılırken hiyerarşik yapı ve silsile sürekli olarak görülmektedir. Avcılığa çıkılırken, bu av sürecini yöneten diğerlerine nazaran yetkili, etkili ve yönlendirici bir lider bulunduğu gibi modern toplumlarda da bu hiyerarşik yapı farklı yönetim modelleri olarak karşımıza çıkmıştır.

İstisnalar olmakla beraber, çok sert hiyerarşik yapıların, yaratıcılığı ve sorumluluk bilincini tükettiği durumlar çok fazladır. Buna karşın hiçbir hiyerarşinin bulunmadığı organizasyonlarda ise büyük çoğunlukla kaos ve başıboşluğun hakim olduğu da gözlemlenmektedir.

Network Marketing’de Yumuşak Silsile ve Hiyerarşi Gerekli mi?

Network marketing gibi takım çalışmasının, birlikte hareket edebilme ve birlikte çalışabilmenin başarıyı direkt etkilediği sistemlerde kaos ve başıboşluğa yer yoktur. Dolayısıyla sistemin düzgün işleyebilmesi için çok sert olmasa da uygun bir hiyerarşik düzene, kurallar ve iletişimler silsilesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Pek çok network marketing firmasında hiyerarşik yapı resmiyette olmasa ve yazılı kural olarak konulmasa da görünmez bir network marketing kültürü olarak bulunur. Her distribütör, kendisini sisteme kayıt edenin bir altındadır. Dolayısıyla hem sistemsel hem de yetki ve sorumluluklar açısından oluşan bu yumuşak hiyerarşi ve silsile, alta doğru devam etmektedir.

Network marketingdeki bu hiyerarşi ve silsilenin net kuralları bulunmaz. Ancak kısaca işe dair yaşanan  sorunların, akla gelen soru ve şüphelerin distribütörün aynı hattaki en yakın sponsoruna danışması olarak belirtilebilir.

Bunlar kişilerin birbirleriyle samimiyet ve iletişim anlayışlarına göre değişim gösterir. Bundandır ki  pek çok zaman irili ufaklı anlaşmazlık ve çatışmalara neden olmaktadır.

Bu çatışmalar çok çeşitli iletişim kazalarına sebebiyet verebilmekte, insanların network marketing sektöründen soğumasına ve işi bırakmasına kadar uzanan sorunlara yol açabilmektedir.

Bu hususta katı kurallar yoktur, her kişi pek tabi ki dilediği ile görüşme ve danışma özgürlüğüne sahiptir. Bununla birlikte çok acil durumlar ve ilgili sponsora uzun bir süre ulaşılamaması durumları hariç daha üst lider ve sponsorun aranması, sistemin iyi işlemesi için tavsiye edilmez.

Biz de bu yazımızı bu konuda bir network marketing literatürü oluşturması açısından yazma gereği hissettik. Umulur ki faydalı olsun…

Hiyerarşi ve Silsile Yolu Neden Gerekli?

Network marketing bir usta çırak ilişkisi ile devam eder ve gelişir. “Çırağı olmadığın işin ustası olamazsın” anlayışının hakim olduğu bu işte ilerlemek isteyen herkes, her türlü bilgiye haiz olmalı, her aşamadaki soru ve sorunların çözümünü bilmelidir.

Hiyerarşi olmaz, silsile yolu takip edilmez ve network marketing yapanlar kendi sorumluluklarını yerine getirmezlerse neler olur?

 • Üst sponsor ve liderler çok fazla ve gereksiz bir iş yüküne maruz kalırlar.
 • Çok basit sorularla bile muhatap olan üst liderler, asıl yoğunlaşmaları gereken stratejik planlamalara, önemli eğitim ve aktivitelere zaman bulamazlar.
 • Aradaki sponsor ve liderler, bilmeleri gereken hususları öğrenemezler. Pek çok konuda kendilerini geliştiremez ve etkin bir lider mertebesine erişemezler.(Lütfen okuyunuz: Network Marketingde İyi Bir Sponsorun Yol Haritası (21 Adım))
 • İşe yaramadığını, lider olarak görülmeyip önemsenmediğini ve değer görmediğini hisseden bir sponsorun işten keyif almamasına ve en nihayetinde network marketing işinden soğumasına neden olabilir.
 • Kolaylıkla ve her an ulaşılabilen bir liderin, yüzünün eskimesi ve söylediklerinin olması gerektiği kadar tesir etmemesi gibi sorunlar yaşanabilir.
 • Tüm bu problemler ise hem bireysel tekamülü hem de takım sinerjisini ve ilerlemesini olumsuz etkiler.

Doğru Hiyerarşi ve Silsile İçin Yapılması Gerekenler

 • Temel ve başlangıçtaki network marketing eğitimlerinde usta ve çırak ilişkisinin network marketing işindeki parametreleri anlatılmalıdır.
 • Usta-çırak ilişkisi içinde çok sert olmasa da bir hiyerarşinin bulunduğu ve sorunların sıralı sponsorlar ve liderler vasıtasıyla çok daha kolay ve hızlı çözülebileceği öğretilmelidir.
 • Üst sponsor ve liderler, ekip arkadaşlarından gelen arama ve mesajlara ivedilikle cevap verebilmelidirler. O anda müsait değillerse ilk müsait olunan anda bu durum telafi edilmelidir.
 • Üst sponsor ve liderler, sisteme kayıt ettikleri kişilerin sorumluluğunu taşıyabilmeli, kolay ulaşılabilir olmalıdırlar. Bayilerinin aramalarına hızlı cevap vermeyen bir sponsor ulaşılabilir değildir. Bununla beraber, sorulan sorular karşısında yılgınlık olarak algılanabilecek tavırlar sergileyen sponsor ve liderlerin de, aramaları hızlı yanıtlasalar bile ulaşılabilir olduğu söylenemez.
 • İşe yeni başlayan bayilerin merak duygularını devam ettirmeleri sağlanmalı, “bu da sorulur mu” duygusuna kapılmaları engellenmelidir. (Lütfen Okuyunuz: Network Marketing’de Bu da Sorulur.)
 • Her soru ve soruna değer verilmeli, anlaşılır ve basit bir şekilde kısa ve net cevaplarla muhatabın doğru bilgiye hızlıca ulaşması sağlanmalıdır.
 • Özellikle yeni bayilere yaklaşımda çok dikkatli olunmalı, onun bir bebek gibi meraklı olduğu, hiçbir şeyi bilmemesinin normal olduğu ve sabırla bilgilendirmek gerektiği unutulmamalıdır.
 • Üst sponsor, kendisine sorulan soruyu bilmiyorsa “bilmiyorum, araştırıp en kısa zamanda size bilgi vereceğim” diyebilmelidir. “Ben bilmiyorum, üst lidere sorabilirsin” yaklaşımından uzak durulmalı; bunun silsile ve hiyerarşiyi yukarıdan aşağıya zedeleyen husus olduğu unutulmamalıdır.
 • Kişiler, sponsor ve liderlerine sordukları soruya verilen cevabı çok dikkatli dinlemeli, gerekirse notlar almalıdır. Bilinmelidir ki aynı soru bir müddet sonra kendi alt ekibi tarafından kendisine de sorulacaktır.

Konfüçyüs ne güzel demiş: “Duyuyorum ve unutuyorum. Görüyorum ve hatırlıyorum. Yapıyorum ve anlıyorum.” Bu sözün gereği, silsile ve hiyerarşiden geçiyor olsa gerek…

NOT: Bu yazı, network marketing çalışanlarının silsile ve hiyerarşi alanında özellikle ilk aşamalarda, bilgi ve tecrübe eksiklikleri nedeniyle yaşamaları muhtemel problemleri önlemek için yazılmıştır. Bilinmelidir ki kurallar sert konulsa bile yumuşak uygulanmalıdır. Network marketing gibi birbirine yardım, destek, dayanışma ve huzur ikliminin hakim olması gereken “gönüllülük ve motivasyon” gerektiren işlerde, hiyerarşi ve silsile kurallarını sert uygulamaya çalışmak daha büyük sorunlara yol açar. Bundandır ki bu temel prensipler bilinmeli ve her durum ve kişiye uygun bir tarzda, doğru üslup ve tavırlarla tatbik edilmelidir. Asla ve katiyetle “bundan sonra bir üst sponsorun hariç kimseyle görüşmeyeceksiniz, kimseyi aramayacaksınız” gibi sert ve diktatörce yaklaşımlara girilmemelidir. İnsanların ne söylediğini, biraz da nasıl söylediği belirlemektedir. Unutulmasın; Sadi Şirazî’nin dediği gibi “Yanlış üslup doğru sözün celladıdır.”

Gelecek, fırsatları bugünden görenlere aittir. Sorularınız ve katkılarınız için sayfanın altındaki yorum bölümünden ya da sitemizde bulunan herhangi bir iletişim kanalını kullanarak bizlere çekinmeden yazabilir ve ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalınız…

Bu İçeriği Paylaşın...

Son Yazılar

Son Yorumlar

Son Tweetler