Network marketing, ekip dayanışması sayesinde birlerin binlerce olmasının en güzel örneğidir. Sinerji ise, bir bütünün, onu oluşturan tüm parçaların toplamına nazaran daha büyük olması manasına gelmektedir. Kısacası network marketing işinde zaman kaldıracı olarak ifade edilen ve ekipler büyüdükçe sağlanan kazanımların bir tanımı gibidir sinerji. Bu konuda https://www.sinerjipdr.com/ web sitesinden yayımlanan Sinerji ve İş Dünyası başlıklı yazıyı incelemeniz faydanıza olacaktır.

Sinerji Nedir?

Sinerjinin özünde farklılıklara değer vermek yatar. İnsanların her biri zihinsel, duygusal ya da psikolojik yönleriyle farklıdırlar. Her kim dünyayı gerçekten olduğu gibi gördüğünü düşünüyorsa yanılıyordur. Zira herkes, dünyayı kendi bildiklerine, edinimlerine ve kendi bakış açısına göre görmektedir.

Sadece kendi deneyimlerimiz, her bilgiye hâkim olamamak ve veri eksikliğinden dolayı algılamada da sorunlara neden olur. Bu nedenle eksikliğimizin farkına varıp, zihin ve yürek iletişimine de geçmek gerekir. Algıların farklılığının kendimizi besleyip büyüteceğinin bilinciyle saygıyı ve alçakgönüllülüğü kaybetmemeye gayret edilmelidir. Bu yaklaşım tarzı network marketing işine başlarken veya ekip yönetimi aşamasında çok faydalı olacaktır.

Farklılık, Zenginliktir

Fikir farklılığı yaşadığınız kişiden korkmayın, aksine ona yanaşın. Zira farklılıkların farkına varmak, iletişimin önündeki engelleri kaldıracaktır. Network marketing için konuşurken de karşılaştığınız itirazlara ya da farklı görüşlere saygı duymak esastır. “Sen buna farklı açıdan bakıyorsun. Senin gördüğün açıdan görebilmem için bana yardımcı olur musun” diyebilmek buzları eritir. Bu tavır, karşıdaki kişiyi mutlu eder, onurlandırır ve sorumluluk altına iter. Sadece eleştiren olmaktan çıkıp, kaliteli bir düzleme kavuşmanın önünü açar. Böylece sinerji oluşur ve karşılıklı kazanımlar artar.

Farklılıkların zenginlik olduğunu ve bizi güçlendirdiğini anladıktan sonra dinlemeyi bilme konusuna odaklanmak lazımdır. Dinlemeye önem vermeyip sadece yönetmeye çalışmak hastalığından her zaman uzaklaşmak gerekir. Kendine yeteri kadar güveni olmayan kişilerse sinerjiyi oluşturmak yerine fikirlerini empoze etmeye gayret ederler. Sitemizde dinlemenin önemi konusunda yayımlanmış olan Network Marketing’de Dinleme ve Doğru Sorular Sormanın Önemi başlıklı yazıyı okumanız faydanıza olacaktır.

Network Marketing’de Ekip Sinerjisi Sağlanmalı

Network marketing yaparken, takımın gücü, bireylerin gücünden her zaman fazladır. Kimse tek başına başarılı olamaz. Sinerji sağlanması halinde network marketing işinde yaratıcı bir iş birliği sağlanır. Alternatifler ikiye değil üçe çıkar. Böylece iki kişinin tek başına bulabileceğinden çok daha iyi bir çözüme ulaşılabilir.

Sinerji, iki kişiden birinin fikrinde uzlaşmayı önermez. Eğer gerçekten doğru iletişim kurulabilir ve sinerji oluşturulursa, her iki tarafında uzlaştığı üçüncü bir alternatif kabul edilebilir. Her iki katılımcının da fikirlerinden hareket edilse de fikirlerin iyi yanları alınıp, eksik yanları bu şekilde tamamlanabilir. Sorunların çözülmesi yanında fırsatları yakalamayı ve farklılıkların üstesinden gelmeyi de sağlar.

Sinerji sayesinde 1+1 = 2 değil, 111 bile olabilir. Sinerji sağlanması halinde iletişimin niteliği arttığı gibi, daha etkili bir network marketing takımı da oluşturulabilir. Herkesin güçlü yanlarının efektif kullanılabilmesi sayesindedir ki eksiklikler, olabileceğinin en iyi haliyle tamamlanabilir. Bireysel zayıflıklar tamamlanırken, aynı zamanda takım kapasitesinde mutlak düzelme ve sonuçlarda gözle görülür faydalar sağlanabilir.

Sadece kendi fikirlerini geçer akçe görenler başarısızlığa mahkumdur. Herkesin aynı tornadan çıkmış gibi aynı fikirlere onay vermesini istemek vizyonsuz bir hayaldir. Her daim, aynı olmanın bir olmak olmadığını zihinlere iyice yerleştirmek gerekir. Birlik, birbirini tamamlayarak, eksikliklerini kapatarak sağlanır. Aynılık ise monotonluğa ve çözümsüzlüğe neden olur. Tek bir vücut gibi hareket edebilen network marketing ekipleri, birbirlerinin açıklarını kapatıp daha kolay başarıya ulaşırlar.

Gelecek, fırsatları bugünden görenlere aittir. Sorularınız ve katkılarınız için sayfanın altındaki yorum bölümünden ya da sitemizde bulunan herhangi bir iletişim kanalını kullanarak bizlere çekinmeden yazabilir ve ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalınız…

Bu İçeriği Paylaşın...

Son Yazılar

Son Yorumlar

Yaklaşan Etkinlikler

Son Tweetler